Seminář Rozšířený bezpečnostní list – expoziční scénáře

Specializovaný seminář: Rozšířený bezpečnostní list – expoziční scénáře a jejich využití v praxi. 

Bezpečnostní list podle nařízení REACH přináší nový rozsah informací o podmínkách pro bezpečné použití chemických látek nebo směsí v dodavatelském řetězci. Součástí bezpečnostních listů pro čisté látky jsou scénáře expozice, ve kterých jsou vyhodnocena rizika konkrétního použití dané látky. K expozičním scénářům se váže řada povinností, se kterými chce seminář následné uživatele a distributory seznámit.

Zatím to tak nevypadá a scénáře se dodavatelským řetězcem moc nepohybují, ale už proběhly prvé kontroly na toto téma ze strany ČIŽP, které budou i nadále pokračovat. S poslední vlnou registrace, která skončila 1.6.2018, je pravděpodobné, že budou expoziční scénáře více vyžadovány.

.

Název:

Seminář Rozšířený bezpečnostní list – expoziční scénáře

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

3.4.2019: Praha
13.11.2019: Praha

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Hlavní témata:

Expoziční scénáře a jejich využití v praxi

Za poskytování informací o podmínkách bezpečného používání chemických látek nebo směsí jsou zodpovědní: výrobci, dovozci a následní uživatelé.
Podle nařízení REACH má povinnost vypracovat scénář expozice registrant, který vyrábí nebo dováží více než 10 tun látky podléhající registraci za rok a látka je klasifikována jako nebezpečná. Scénáře expozice jsou poskytovány dodavatelskému řetězci a jsou povinnou součástí rozšířeného bezpečnostního listu na čisté klasifikované látky. Následný uživatel, výrobce směsí musí vyhodnotit expoziční scénáře složek své směsi a zjištěné informace zapracovat do svého bezpečnostního listu na směs.
Současně se scénáři musí řídit výrobci chemických směsí a uživatelé chemických látek a provést porovnání podmínek ve scénáři s podmínkami nakládání a řízení rizika ve firmě.

Určeno pro:

Osoby dotčené nařízením REACH a CLP, tj. výrobce, dovozce, následné uživatele, distributory. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění.
Určeno zejména pro výrobce chemických směsí a uživatele chemických látek. Pro osoby začínající s úpravou a tvrobou BL je určen seminář BEZPEČNOSTNÍ LIST: sestavování a kontrola BL.

Obsah kurzu:

  • Seznámení s rozšířeným bezpečnostním listem a expozičními scénáři.
  • Seznámení s podmínkami tvorby expozičních scénářů. 
  • Princip systému deskriptorů a hodnocení rizika
  • Data z expozičních scénářů potřebná pro porovnání shody s podmínkami ve firmě
  • Povinnosti související s ES 
  • Praktické zkušenosti s expozičními scénáři
     

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Envigroup

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Cena:

2.975 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 3.600 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz