Seminář Podnikový ekolog (2-denní kurz)

 19.2.2018: Praha  22.2.2018: Brno 9.4.2018: Praha  23.4.2018: Olomouc  21.5.2018: Ostrava  24.5.2018: Brno  6.6.2018: Praha  1.8.2018: Dvůr Králové nad Labem

 • dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog
 • praktický návod na zjištění povinností firmy
 • legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi
 • vytvoření registru právních požadavků
 • kompletní vzorová dokumentace a software podnikového ekologa
 • Průvodce PE, Povinnosti firem v PE, Příručka pro oblast ŽP
 • Roční informační služba o změnách legislativy PE

Název:

Seminář PODNIKOVÝ EKOLOG 2017

Výcvikový kurz zaměřený na praktické zvládnutí hlavních činností ekologa

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

19.2.2018: Praha

22.2.2018: Brno

9.4.2018: Praha

23.4.2018: Olomouc

21.5.2018: Ostrava

24.5.2018: Brno

6.6.2018: Praha

1.8.2018: Dvůr Králové nad Labem

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Obsah:

Dvoudenní intenzivní kurz určený pro seznámení s problematikou povinností firem v oblasti podnikové ekologie a jejich praktické plnění. Určeno pro pracovníky odpovědné za ekologii podniku, zavádění a udržování systému managementu péče o životní prostředí podle ISO 14001.

Hlavní témata semináře:
 •     legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi
 •     přehled povinností firem vyplývající z jednotlivých složkových předpisů
 •     praktický návod na zjištění povinností firmy a způsob jejich řešení
 •     praktický výcvik (vedení evidencí, hlášení, žádosti, kategorizace zdrojů, odpadů a další).
 •     efektivní způsoby pro vytvoření registru právních požadavků
 •     kompletní dokumentace a software podnikového ekologa

Účastník obdrží kompletní výbavu pro podnikového ekologa v ceně 4 000 Kč !
 

Program:

Kurz je členěn do hlavních částí:
 •     Nakládání s chemickými látkami a přípravky na pracovišti - zákon 258/2000 Sb., REACH, CLP
 •     Prevence závažných havárií
 •     Odpadové hospodářství
 •     Využití a ochrana vod
 •     Ochrana ovzduší
 •     Integrovaná prevence, IRZ, ISPOP
 •     Problematika obalů
 •     Ekologická újma

 • V rámci každé části je proveden výklad povinností vyplývající z dané legislativy a praktický výcvik jejich plnění (vedení provozních evidencí, hlášení, žádosti, kategorizace zdrojů, odpadů, hodnocení rizika a další).

Délka trvání:

2 dny

Přednášející:

Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP s.r.o.

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Brno: BRNOOFFICE, Králova 9, 616 00 Brno

Ostrava: DOMICA CORPORATION spol. s r.o. V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Cena:

4 959 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 6 000 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz