Seminář Klasifikace chemických látek a směsí podle CLP

Aktuální novely nařízení CLP. Metody výpočtu pro akutní toxicitu směsí, žíravost, dráždivost a nebezpečnost pro vodní prostředí. Praktická výuka pře/klasifikování směsí podle CLP.

Název:

Seminář Klasifikace chemických látek a směsí podle CLP

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

22.5.2019: Praha

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Hlavní témata semináře:

  • Aktuální novely nařízení CLP
  • Metody klasifikačních výpočtů
  • Praktická výuka pře/klasifikování směsí podle CLP

Určeno pro:

Osoby dotčené nařízením REACH a CLP, tj. výrobce, dovozce, následné uživatele, distributory. Dále pro pracovníky odpovědné za oblast chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění.

Obsah kurzu:

  • Nařízení CLP – průřez aktuálními novelami
  • Klasifikace akutní toxicity směsí dle CLP
  • Klasifikace žíravosti, dráždivosti a senzibilizace směsí dle CLP
  • Klasifikace ostatních tříd nebezpečnosti u směsí dle CLP
  • Klasifikace nebezpečnosti pro vodní prostředí dle CLP
  • Klasifikace konkrétních směsí

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Envigroup

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Brno: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Kozí 4, 656 99 Brno

Cena:

2.975 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 3.600 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz

Prezentace ke stažení:

Seminář Klasifikace chemických látek a směsí podle CLP - 23.5.2018: Praha

   Prezentace Klasifikace chemických látek a směsí podle CLP 
   Pracovní tabulky 
   Příklady