Seminář Environmentální management podle ISO 14001:2015 - dopady revize normy do praxe

5.6.2017:  Praha  6.11.2017:  Praha

Hlavní témata semináře:

Novinky a změny v normě ISO 14001:2015 oproti současné verzi normy věnované environmentálnímu managementu.

Název:

Environmentální management podle ISO 14001:2015 - dopady revize normy do praxe

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

5.6.2017:  Praha - 6.11.2017:  Praha

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:


(9-14hod)

  • Základy environmentálního managementu, historie norem – ISO 14001, Nařízení EU EMAS, další normy týkající se environmentálního managementu
  • Norma ISO 14001:2015 – výklad požadavků normy, rozdíly oproti ISO 14001:2004
  • Postup při implementaci požadavků normy/přechodu na její požadavky u EMS zavedeného podle ISO 14001:2004
  • Stručná informace o požadavcích právních předpisů v ochraně životního prostředí, zdroje pro identifikaci požadavků
  • Metody identifikace a hodnocení environmentálních aspektů
  • Diskuse

Určeno pro podnikové ekology, manažery kvality a všechny ostatní, kteří se zabývají environmentálním managementem a normou ISO 14001. Cílem semináře jepředstavit aktualizovanou normu ISO 14001:2015 . Obsah se zaměřuje na nové požadavky a upozorní na změny oproti současné ISO 14001:2004.

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Ing. Jiří Séger

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Cena:

1 983 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 2 400 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz