Seminář CHEMICKÉ LÁTKY a BOZP (pro podniky nakládající s CHLS, školy, laboratoře a další)

8. 02. 2017:  Praha 23. 03. 2017:  Brno 18. 05. 2017:  Ostrava 22. 05. 2017:  Praha 13. 06. 2017:  Brno

Vztah mezi legislativou BOZP a chemickými látkami. Písemná pravidla, aktualizace pravidel dle CLP. Značení CHLS (při uvádění na trh, pro vlastní potřebu, značení zařízení...). Školení pracovníků. Bezpečnostní listy a expoziční scénáře v podnikové praxi. Aktuální změny v oblasti CHLS na pracovišti.

Název:

Seminář CHEMICKÉ LÁTKY a BOZP (pro podniky nakládající s CHLS, školy, laboratoře a další)

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

8. 02. 2017:  Praha
23. 03. 2017:  Brno
18. 05. 2017:  Ostrava
22. 05. 2017:  Praha
13. 06. 2017:  Brno
 

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Určeno pro:

Seznámení s problematikou povinností firem v oblasti chemických látek a směsí se zaměřením na bezpečnost práce. Určeno výrobce, dovozce, distributory, následné uživatele, běžné uživatele, školy, laboratoře a další zájemce o tuto problematiku.

Obsah kurzu:

  • Vztah mezi legislativou v oblasti BOZP a chemickými látkami, bezpečnost práce při nakládání s CHLS
  • Povinná dokumentace při práci s CHLS
  • Písemná pravidla pro CHLS, sestavení, vztah k CLP – nakládání podle zákona o ochraně veřejného zdraví
  • Novela zákona 258/2000 Sb., § 44a a § 44b
  • Značení CHLS (při uvádění na trh, pro vlastní potřebu, značení zařízení...)
  • Školení pracovníků - co a jak školit při nakládání s chemickými látkami.
  • Jak nakládat s bezpečnostními listy a expozičními scénáři v podnikové praxi v souvislosti s BOZP.
  • Shrnutí povinností uživatelů, následných uživatelů, distributorů CHLS.

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Ing. Hana Krejsová

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Brno: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Kozí 4, 656 99 Brno

Ostrava: V Zátiší 810/1 Ostrava

Cena:

1 983 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 2 400 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz

Prezentace ke stažení:

Seminář CHEMICKÉ LÁTKY a BOZP - 1.12.2016: Praha

1. CHEMICKÉ LÁTKY a BOZP