Seminář Aktuální změny chemické legislativy (aktualizační kurz pro "pokročilé")

Změny v nařízení REACH a související povinnosti v dodavatelském řetězci. Změny v nařízení CLP související s uváděním chemických látek a směsí na trh. Principy označování, dodatkové značení detergentů a biocidů dle příslušných nařízení. Oznamování směsí podle chemického zákona. Novela zákona 258/2000 Sb. 

Název:

Seminář Aktuální změny chemické legislativy (aktualizační kurz pro "pokročilé")

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

13.5.2019: Praha
25.11.2019: Praha

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Hlavní témata a program semináře:

  • Změny v nařízení REACH a související povinnosti v dodavatelském řetězci. Změny v nařízení CLP související s uváděním chemických látek a směsí na trh. 

  • Registrace chemických látek po termínu 1.6.2018 

  • Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi ve firmě, ve spojitosti s rozšířenými bezpečnostními listy (jak pracovat se scénářem)

  • Připravované změny v oznamování nebezpečných směsí (UFI kódy, PCN formát, evropský katalog výrobků)

  • Proces povolování látek dle nařízení REACH, princip působnosti povolení v celém dodavatelském řetězci

  • Stále se měnící a vyvíjející portál ECHA (on line seznámení jaké staronové informace zde lze nalézt a jak tyto informace využívat v podnikové praxi)

  • Chemické látky a směsi a změny legislativy pracovního prostředí (nařízení 375/2017, připravovaná novela nařízení o expozičních limitech a další aktuality známé v době konání semináře)

Určeno pro:

Osoby dotčené nařízením REACH a CLP, tj. výrobce, dovozce, následné uživatele, distributory. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění.

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Envigroup

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Cena:

2.975 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 3.600 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz

Prezentace ke stažení:

Seminář Aktuální změny chemické legislativy - 14.11.2018: Praha

1. Aktuální změny chemické legislativy